Μελέτη δείχνει υψηλή ακρίβεια στην ικανότητα των σκύλων να μυρίζουν τον COVID-19

Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν τη δυνατότητα χρήσης της εξαιρετικά ευαίσθητης όσφρησης σε σκύλους για τον έλεγχο για COVID-19. Το συμπέρασμά τους καθόρισε

Read More »

Προτεινόμενα Προϊόντα